Erwinvanputten
Image default
Dienstverlening

Gemeentelijke taken: wat doet de gemeente?

Met de gemeente kom je op allerlei manieren in aanmerking. Tijdens de verkiezingen, wanneer het huishoudelijk vuil wordt opgehaald, om een vergunning voor een overkapping aan te vragen, bij de verlenging van een identiteitskaart of rijbewijs en bij de aangifte van een verhuizing. De gemeente heeft veel verschillende taken. Ben je benieuwd wat de gemeente allemaal voor een taken heeft? Lees dan snel verder.

Burgerzaken

De gemeente is verantwoordelijk om bij te houden wie er in de gemeente wonen, daarom ben je verplicht de geboorte van je kind of een verhuizing te melden. Dat bijhouden van het aantal inwoners gebeurt in de Basisregistratie personen (BRP). Daarnaast is een medewerker burgerzaken is verantwoordelijk voor het uitgeven van documenten, zoals reisdocumenten, paspoorten en rijbewijzen

Veiligheid en openbare orde

De gemeente heeft het gezag over de politie en brandweer. Ze is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, dit wil zeggen zowel voor de fysieke als emotionele veiligheid. Daarnaast heeft elke gemeente ook een Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarin algemene regels beschreven staan om de openbare orde en veiligheid te handhaven.

Gezondheidszorg in de gemeente

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een belangrijke taak van de gemeente. Deze wet regelt verschillende taken op het gebied van de gezondheidszorg voor de inwoners, bijvoorbeeld de thuis- en ouderenzorg. Voor het aanvragen van een rolstoel, invalidekaart, thuiszorg en regiotaxi moet je bij de gemeente zijn.

Het beheer van het milieu

Het milieu is erg belangrijk en daarom hanteert elke gemeente de landelijke Wet milieubeheer. Deze wet zorgt ervoor dat er iedere week een vuilniswagen langs jouw huis komt om je huishoudelijk vuil op te halen. De gemeente is ook verantwoordelijk voor het uitgeven van milieuvergunningen aan bedrijven.

Infrastructuur

De wegen, zebrapaden, verkeersregelaars, parkeergelegenheid en fietspaden zijn essentieel voor het leven in een gemeente. De gemeente moet zorgen voor aanleg en onderhoud van infrastructuur door middel van een verkeer- en vervoerplan.

 

https://betekenissen-van.nl/betekenis-ruimtelijke-ontwikkeling/