Erwinvanputten
Image default
Bedrijven

Bespaar tijd en geld met een online interview tool

Voor recruiters is een sollicitatiegesprek een tijdrovende klus. In drukke tijden is een recruiter die 5 tot 6 uur per dag interviews doet geen uitzondering. Na het interview moeten aantekeningen worden verwerkt en kunnen persoonlijkheidsbeoordelingen worden gebruikt om de Big Five-persoonlijkheidsscores van de kandidaat te meten. Dagen werk, die het digitale Bridge AI-interview in seconden kan doen, met zoveel kandidaten als u wilt.

The Bridge AI is een online interview tool dat gebruik maakt van NLP. Natural Language Processing (NLP) is een proces dat een computer de mogelijkheid geeft om menselijke taal in gesproken of geschreven vorm te begrijpen. Bij werving kan deze tool worden gebruikt om het wervingsproces te stroomlijnen, vooringenomenheid te verminderen, de ervaring van kandidaten te verbeteren en nog veel meer.

 

 

De grote vijf

De Big 5 persoonlijkheidskenmerken (ook bekend als OCEAN) vertegenwoordigen een continuüm dat individuen groepeert op specifieke kenmerken van hun persoonlijkheid. De hoofdcategorieën zijn Openheid, Consciëntieusheid, Extraversie, Agreeableness en Neuroticisme. Hoge scores in een bepaalde categorie geven aan dat een persoon significant overeenkomt met de eigenschap, terwijl lage scores het tegenovergestelde aangeven.

De zes drives

De scores op de Six Drive maken het mogelijk om te begrijpen wat iemands gedrag drijft, of deze nu wordt gedreven door de behoefte aan prestatie en zelfverwezenlijking, dominantie, beloning, het vermijden van risico of door risicozoekend gedrag te vertonen.

Hoe werkt het digitale interview met Bridge AI?

The Bridge AI kan worden gebruikt als een digitale interviewtool tijdens de vroege stadia van een wervingsproces. Hoewel het een normaal face-to-face gesprek niet helemaal kan vervangen, geeft The Bridge AI je voldoende informatie over de kandidaten om een ​​eerste (pre)selectie van geschikte kandidaten te maken. Uw kandidaat vult de 3 open antwoorden van The Bridge AI in een online applicatie in, thuis of op kantoor. Het rapport met de 3 interviewantwoorden, de Big Five scores en de scores op de Six Drives is direct beschikbaar.

 The Bridge AI online interview tool bestellen:

  • The Bridge AI is gratis beschikbaar voor accounthouders op het online assessment platform van TestGroup;
  • Eenmalig gebruik is ook mogelijk à 85 euro per kandidaat;
  • Alleen beschikbaar voor bedrijven en organisaties;
  • Stap 1: nodig uw kandidaat uit om The Bridge AI online in te vullen;
  • Stap 2: u ontvangt de rapportage per e-mail;
  • Stap 3: Als gratis dienst; een TestGroup-consultant kan u door het rapport leiden.

 

 

 

https://www.testgroup.nl/online-interview-tool-the-bridge-ai/